Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). close

Firma Sklep Galanterii Skórzanej Marzena, Roman Czysz przetwarza dane osobowe Nabywcy towaru/usługi podane przez niego, tylko do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej z nim. Podanie ww. danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Dostawy/Usługi , a okres ich przechowywania określony jest w przepisach podatkowych

I. Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego www.fabrykawalizek.pl funkcjonującym  również pod adresem www.jansport24.pl jest Galanteria Skórzana Marzena i Roman Czysz, z siedzibą w Poznaniu ul. Szkolna 17 61-832 Poznań.
 •  Regon 630471499, NIP 778-10-76-934 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 21611/96/S wydany przez Prezydenta Miasta Poznania
 • Adres do korespondencji: Galanteria Skórzana Marzena i Roman Czysz, z siedzibą w Poznaniu ul. Szkolna 17 61-832 Poznań. Adres e-mail: fabrykawalizek@wp.pl tel.61 852 30 28

II. Rejestracja i ochrona danych osobowych

 • Rejestrując się w www.fabrykawalizek.pl, Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych poprzez wypełnienie formularza. Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych, posiada też możliwość ich zmiany. Rejestrując się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych jedynie do potrzeb realizacji składanych  na www.fabrykawalizek.pl zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych   z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 • Administratorem danych osobowych jest Galanteria Skórzana M.R.Czysz z siedzibą w Poznaniu ul.Szkolna 17
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,których dane dotyczą,a w szczególności zapewnia że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem ;zbierane dla oznaczonych,zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnymi z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia  celu przetwarzania
 •  Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich uzupełniania,uaktualnienia,sprostowania i poprawiania w każdym czasie,jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, w którym przedstawiamy nowości i promocje wymaga tylko podania adresu e-mail. Wysyłamy e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

 

III. Zasady zamawiania

 • Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie sklepu. Zamówienia można składać  24 godziny na dobę ,
 • 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa jest niedostępna z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00
 • Klient zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia.
 • W przypadku braku możliwości sprawdzenia lub skorygowania zamówień budzących wątpliwość lub zawierających
 • niekompletne dane, nie zostaną one zrealizowane.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.
 • Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Galanterii Skórzanej w Poznaniu ul.Szkolna 17 będącego właścicielem sklepu internetowego www.fabrykawalizek.pl oferty nabycia towarów będących przedmiotem zamówienia z obowiązkiem zapłaty .
 • Na życzenie Klienta firma wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać  niezbędne dane .
 • Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla Klientów z terytorium Wspólnoty sprzedaż wysyłkowa w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą.

IV. Realizacja, wysyłka i zapłata.

 • Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Pocztex Kurier48 lub kurierem. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień .
 • Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia(w przypadku płatności za pobraniem), chyba że informacja przy produkcie informuje o innym terminie realizacji.
 • Cena prezentowana na stronie zawiera wartość towaru. Wysyłka stanowi dodatkowy koszt, który ponosi kupujący lub sprzedający w zależności od wartości zamówienia. Zasady i koszty wysyłki podane są w zakładce koszty wysyłki.
 • Za towary prezentowane w sklepie internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić    przed wydaniem towaru za pomocą następujących form rozliczeń bezgotówkowych:    
 • A: Kartą  płatniczą lub kredytową bez ograniczeń
 • B: Przelewem na rachunek bankowy Galanteria Skórzana za pośrednictwem PAY U w złotych polskich bez ograniczeń 
 • C: Na rachunek bankowy WBK 54 1090 1362 0000 0000 3602 2003
 • Za towary prezentowane w sklepie internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić  w momencie odbioru towaru – gotówką do rąk pracownika firmy przewozowej.

V. Zastrzeżenia

 • Firma Galanteria Skórzana Marzena i Roman Czysz zastrzega sobie możliwość czasowego braku określonego towaru, co może wydłużyć okres realizacji zamówienia nie dłużej niż do 30 dni. W takich wypadkach klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie. Jeśli Klient dokonał już zapłatyza towar to w terminie do 7 dni otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty.

VI. Gwarancja, Rękojmia

 • Zakupione i dostarczone towary są objęte 2 letnią rękojmią lub gwarancją producenta (długość gwarancji jest podana w opisie produktu).  W przypadku gwarancji Klient może wybrać czy chce skorzystać z gwarancji czy rękojmi.

 

VII. Odstąpienie od umowy

 • W terminie 14 dni Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ,za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu: pisemnie ,mailowo lub telefonicznie. 
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności , w tym koszty dostarczenia towaru od sprzedawcy do Klienta(tj. w pierwszą stronę) z zastrzeżeniem zasady najtańszego sposobu dostarczenia.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę ,sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Klient zwraca na swój koszt rzecz sprzedawcy (koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient)
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 

VIII. Reklamacje, wymiany

 • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą na adres fabrykawalizek@wp.pl powiadamiają o wadliwym produkcie
 • i należy w takiej sytuacji odesłać  produkt  wraz z paragonem lub fakturą na adres: Galanteria Skórzana Marzena i Roman Czysz, z siedzibą w Poznaniu ul. Szkolna 17 61-832 Poznań .
 • o sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub listem poleconym.
 • W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji z udzieloną gwarancją Klient może wysłać wadliwy produkt bezpośrednio do autoryzowanego serwisu.
 • W przypadku produktów Samsonite(bez drobnej galanterii skórzanej), American Tourister , High Sierra produkt wraz z kartą gwarancyjną można wysyłać na adres:  Serwis Samsonite  ul. Lwowska 4  00-658 Warszawa tel. 22 628 50 15

 

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  .       
 • Galanteria Skórzana ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni od  otrzymania wadliwego produktu , jak również     
 • poinformuje klienta mailem lub listem poleconym o dalszym trybie postępowania.
 • Odpowiedzi na reklamacje udzielamy tylko w formie pisemnej - listownej w terminie ustawowym.
 • Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy Galanteria Skórzana Marzena i Roman Czysz nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. Nr 141 z 2002r. poz 1176 ze zm)
 • Regulamin obowiązuje od dnia  01.07.2014 r. i może być przez Galanterię Skórzaną zmieniony z ważnych przyczyn: wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu.

 

Korzystanie ze sklepu www.fabrykawalizek.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.